De uitdrukking "Het net/grid zit vol" betekent dat er te veel opgewekte elektriciteit is om terug te geven aan het netwerk. Dit kan leiden tot verlies van energie en verplichtingen voor klanten om energie goedkoop te verkopen of hun installaties uit te zetten tijdens piekmomenten met veel zon of hoog aanbod van energie en lage vraag. Een oplossing hiervoor is het opslaan van energie wanneer het niet nodig is en het gebruiken ervan wanneer het wel nodig is, net als hoe een powerbank voor een telefoon wordt opgeladen. Onze accusystemen doen hetzelfde, maar dan op grotere schaal.

Wij hebben, gebaseerd op onze ervaringen in solar-installaties, een pakket van oplossingen ontwikkeld om iedereen in staat te stellen voor zijn eigen energiebehoefte te zorgen. Dit doen we door bestaande producten aan elkaar te koppelen, wat het mogelijk maakt om op het grid te werken en in geval van calamiteiten de installatie te gebruiken als back-up. De basis van deze oplossing is een energiebron zoals zonnepanelen, maar deze hebben het nadeel dat de energieopbrengst niet altijd aansluit bij de vraag naar energie. Door de overproductie op te slaan in accu's kan dit probleem worden opgelost. Dit heet "load balancing".

Daarnaast bieden onze accusystemen nog een extra voordeel: veel solar-installaties, zelfs met batterijoplossingen, werken niet als het net is afgeschakeld. Wij hebben een systeem ontwikkeld waardoor het mogelijk is om de solar-installatie ook te gebruiken als noodstroomgenerator. Er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar, afhankelijk van de energiebehoefte en gewenste toepassing. Elke unit geeft een bruto vermogen van 50 KWh en de Powerbank is stapelbaar tot 3 hoog. Als extra optie kan er een omvormer worden toegevoegd om het mogelijk te maken om de energie om te zetten naar een andere vorm van energie, zoals gas of warmte.

×