Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? 

Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

U bent dan verplicht om energie te besparen en u heeft tevens een informatieplicht. 

Informatieplicht energiebesparing (rvo.nl)

Tijdens de voorgaande corona jaren was deze rapportage naar de achtergrond verdrongen echter nu is het weer een heet onderwerp bij het MKB.

Om de nalatige bedrijven en instelling te bewegen alsnog aan de verplichting te voldoen heeft me Minister de volgende stappen aangekondigd:

  • Omgevingsdiensten gaan aangeschreven bedrijven en instelling die geen reactie hebben gegeven, schriftelijk op hun overtreding wijzen onder oplegging van een geldelijke sanctie.
  • Ministerie heeft 120 externe energie expertise partijen aangesteld om de Omgevingsdiensten te ondersteunen bij de handhaving van de informatieplicht.
  • De minister is een juridisch onderzoek gestart om inzage te krijgen in de energieverbruiken van instellingen en bedrijven bij alle Nederlandse Netwerkbeheerders.
  • De overheid heeft wederom middelen beschikbaar gesteld voor een media campagne, daar is gebleken dat een groot deel van de bedrijven en instelling niet op de hoogte zijn van de Informatieplicht.

U bent zelfs wettelijk in overtreding (sancties) als u nog niet aan deze Rijks verplichting heeft voldaan! 

In de praktijk is al geconstateerd dat bedrijven bedreigd werden met sluiting en boetes omdat de rapportage niet was uitgevoerd of onzin werd ingevuld.

Het advies is deze rapportage geheel uit te besteden.

De kosten voor een volledige rapportage zijn 395,00 euro inclusief afmelden.(ex. btw)

Wilt u hier van gebruik maken klik dan hier

 

De werkwijze:

1. Er volgt een telefonische afspraak met u om samen met u een vragenlijst door te nemen.

2. De gegevens die u verstrekt worden geanalyseerd en verwerkt in het online portal van het RVO.

3. Wanneer alle gegevens compleet zijn, wordt de rapportage voor u ingediend en heeft u voldaan aan de meldingsplicht.

In de regel kan alles telefonisch worden afgehandeld.

×